Penn State

Cumulative Season Statistics
Overall Team Statistics


             2003 Penn State Men's Soccer
      Penn State Overall Team Statistics (as of Nov 16, 2003)
                  All games

    Overall: 9-10-1 Conf: 1-5-0 Home: 5-2-0 Away: 0-6-1 Neut: 4-2-0

      TEAM STATISTICS          PSU     OPP
      ---------------------------------------------------
      SHOT STATISTICS..........
       Goals-Shot attempts....    29-260    34-219
       Goals scored average...     1.43     1.68
       Shot pct...............     .112     .155
       Shots/Game.............     13.0     10.9
       Assists................      34      33
      CORNER KICKS.............      83      95
      PENALTY KICKS............     0-0     1-1
      PENALTIES................
       Fouls..................     347     275
       Yellow cards...........      29      32
       Red cards..............      1      0
      ATTENDANCE...............
       Total..................     7333     9029
       Dates/Avg Per Date.....    7/1048    7/1290
       Neutral Site #/Avg.....    6/889


GOALS BY PERIOD    1st 2nd OT OT2 OT3  Total
-------------------- --- --- --- --- ---  -----
Penn State..........  11 17  0  1  0 -  29
Opponents...........  14 20  0  0  0 -  34

SHOTS BY PERIOD    1st 2nd OT OT2 OT3  Total
-------------------- --- --- --- --- ---  -----
Penn State.......... 124 133  0  3  0 -  260
Opponents...........  96 117  4  2  0 -  219

SAVES BY PERIOD    1st 2nd OT OT2 OT3  Total
-------------------- --- --- --- --- ---  -----
Penn State..........  30 35  3  0  0 -  68
Opponents...........  45 56  0  0  0 -  101

CORNER KICKS BY PRD  1st 2nd OT OT2 OT3  Total
-------------------- --- --- --- --- ---  -----
Penn State..........  38 44  0  1  0 -  83
Opponents...........  49 45  0  1  0 -  95

FOULS BY PERIOD    1st 2nd OT OT2 OT3  Total
-------------------- --- --- --- --- ---  -----
Penn State.......... 176 166  3  2  0 -  347
Opponents........... 148 124  2  1  0 -  275


Overall Individual Statistics


             2003 Penn State Men's Soccer
     Penn State Overall Individual Statistics (as of Nov 16, 2003)
                  All games

    Overall: 9-10-1 Conf: 1-5-0 Home: 5-2-0 Away: 0-6-1 Neut: 4-2-0


## Name         GP-GS  G  A Pts Sh Shot% GW PK-ATT
--------------------------------------------------------------
20 Chad Severs     19-19  7  3 17 48 .146 2  0-0
11 Brian Devlin     20-20  4  6 14 23 .174 2  0-0
18 Simon Omekanda    20-20  3  8 14 50 .060 3  0-0
19 Joe Zewe       20-10  3  5 11 29 .103 1  0-0
9 Kenji Treschuk    19-11  4  1  9 23 .174 0  0-0
10 David Walters    20-18  1  3  5 21 .048 1  0-0
13 Markku Viitanen   18-17  2  0  4 11 .182 0  0-0
3 Gabe Bernstein    20-17  1  1  3 13 .077 0  0-0
27 Mike Lindemann    19-2  1  1  3 10 .100 0  0-0
12 Brian Tully     13-0  1  0  2  7 .143 0  0-0
16 Pasi Karppinen    16-13  1  0  2  6 .167 0  0-0
8 Jeff Chambers    19-12  0  2  2 15 .000 0  0-0
15 David Gray      11-9  0  1  1  4 .000 0  0-0
22 Anthony Calvano   20-20  0  1  1  0 .000 0  0-0
7 Hiro Oka       5-0  0  1  1  0 .000 0  0-0
2 Grady Renfrow    12-5  0  1  1  0 .000 0  0-0
29 Matt Novchich    19-18  0  0  0  0 .000 0  0-0
21 Alan Fleischer    7-1  0  0  0  0 .000 0  0-0
5 Paul Omekanda    12-6  0  0  0  0 .000 0  0-0
1 Eric Earnhardt    4-2  0  0  0  0 .000 0  0-0
  Total............... 20   29 34 92 260 .112 9  0-0
  Opponents........... 20   34 33 101 219 .155 10  1-1

               |---GOAL AVERAGE---| |--SAVES--| |----RECORD----|
## Name         GP-GS Minutes  GA  Avg Saves  Pct  W  L  T Sho
-------------------------------------------------------------------------------
29 Matt Novchich    19-17 1637:16  25  1.37  58 .699  9  6  0  3
1 Eric Earnhardt    4-2  188:29  9  4.30   7 .438  0  3  0  0
  Total............... 20   1825:45  34  1.68  68 .667  9  9  0  3
  Opponents........... 20   1825:45  29  1.43  101 .777  9  7  0  5

Team saves: 3GOALS BY PERIOD    1st 2nd OT OT2 OT3  Total
-------------------- --- --- --- --- ---  -----
Penn State..........  11 17  0  1  0 -  29
Opponents...........  14 20  0  0  0 -  34

SHOTS BY PERIOD    1st 2nd OT OT2 OT3  Total
-------------------- --- --- --- --- ---  -----
Penn State.......... 124 133  0  3  0 -  260
Opponents...........  96 117  4  2  0 -  219

SAVES BY PERIOD    1st 2nd OT OT2 OT3  Total
-------------------- --- --- --- --- ---  -----
Penn State..........  30 35  3  0  0 -  68
Opponents...........  45 56  0  0  0 -  101

CORNER KICKS BY PRD  1st 2nd OT OT2 OT3  Total
-------------------- --- --- --- --- ---  -----
Penn State..........  38 44  0  1  0 -  83
Opponents...........  49 45  0  1  0 -  95

FOULS BY PERIOD    1st 2nd OT OT2 OT3  Total
-------------------- --- --- --- --- ---  -----
Penn State.......... 176 166  3  2  0 -  347
Opponents........... 148 124  2  1  0 -  275

ATTENDANCE SUMMARY         PSU     OPP
---------------------------------------------------
Total....................     7333     9029
Dates/Avg Per Date.......    7/1048    7/1290
Neutral Site #/Avg.......    6/889


Category Leaders


             2003 Penn State Men's Soccer
        Penn State Category Leaders (as of Nov 16, 2003)
                  All games
 ## POINTS        GP  G  A Pts Shots
 ----------------------------------------------
 20 Chad Severs      19  7  3 17  48
 11 Brian Devlin     20  4  6 14  23
 18 Simon Omekanda    20  3  8 14  50
 19 Joe Zewe       20  3  5 11  29
 9 Kenji Treschuk    19  4  1  9  23
 10 David Walters     20  1  3  5  21
 13 Markku Viitanen    18  2  0  4  11
 3 Gabe Bernstein    20  1  1  3  13
 27 Mike Lindemann    19  1  1  3  10
 12 Brian Tully      13  1  0  2   7

 ## GOALS         GP  G  A Pts Shots
 ----------------------------------------------
 20 Chad Severs      19  7  3 17  48
 9 Kenji Treschuk    19  4  1  9  23
 11 Brian Devlin     20  4  6 14  23
 18 Simon Omekanda    20  3  8 14  50
 19 Joe Zewe       20  3  5 11  29
 13 Markku Viitanen    18  2  0  4  11
 12 Brian Tully      13  1  0  2   7
 27 Mike Lindemann    19  1  1  3  10
 3 Gabe Bernstein    20  1  1  3  13
 10 David Walters     20  1  3  5  21

 ## GAME WINNING GOALS  GP GWG
 --------------------------------
 18 Simon Omekanda    20  3
 11 Brian Devlin     20  2
 20 Chad Severs      19  2
 19 Joe Zewe       20  1
 10 David Walters     20  1

 ## ASSISTS        GP  G  A Pts Shots
 ----------------------------------------------
 18 Simon Omekanda    20  3  8 14  50
 11 Brian Devlin     20  4  6 14  23
 19 Joe Zewe       20  3  5 11  29
 10 David Walters     20  1  3  5  21
 20 Chad Severs      19  7  3 17  48
 8 Jeff Chambers     19  0  2  2  15
 27 Mike Lindemann    19  1  1  3  10
 9 Kenji Treschuk    19  4  1  9  23
 7 Hiro Oka        5  0  1  1   0
 22 Anthony Calvano    20  0  1  1   0

 ## SHOTS         GP  G  A Sh Shot%
 ----------------------------------------------
 18 Simon Omekanda    20  3  8 50 .060
 20 Chad Severs      19  7  3 48 .146
 19 Joe Zewe       20  3  5 29 .103
 11 Brian Devlin     20  4  6 23 .174
 9 Kenji Treschuk    19  4  1 23 .174
 10 David Walters     20  1  3 21 .048
 8 Jeff Chambers     19  0  2 15 .000
 3 Gabe Bernstein    20  1  1 13 .077
 13 Markku Viitanen    18  2  0 11 .182
 27 Mike Lindemann    19  1  1 10 .100

 ## SHOT PCT       GP  G  A Sh Shot%
 ----------------------------------------------
 13 Markku Viitanen    18  2  0 11 .182
 11 Brian Devlin     20  4  6 23 .174
 9 Kenji Treschuk    19  4  1 23 .174
 16 Pasi Karppinen    16  1  0  6 .167
 20 Chad Severs      19  7  3 48 .146
 12 Brian Tully      13  1  0  7 .143
 19 Joe Zewe       20  3  5 29 .103
 27 Mike Lindemann    19  1  1 10 .100
 3 Gabe Bernstein    20  1  1 13 .077
 18 Simon Omekanda    20  3  8 50 .060


Soccer Statistics


             2003 Penn State Men's Soccer
        Penn State Soccer Statistics (as of Nov 16, 2003)
                  All games

   Overall: 9-10-1 Conf: 1-5-0 Home: 5-2-0 Away: 0-6-1 Neut: 4-2-0
                    OVERALL                        CONFERENCE

## Name         GP-GS  G  A Pts Sh Shot% GW PK           GP-GS  G  A Pts Sh Shot% GW PK
---------------------------------------------------------           ---------------------------------
20 Chad Severs     19-19  7  3 17 48 .146 2 0           6-6  2  1  5 15 .133 0 0
11 Brian Devlin     20-20  4  6 14 23 .174 2 0           6-6  2  2  6  8 .250 0 0
18 Simon Omekanda    20-20  3  8 14 50 .060 3 0           6-6  0  4  4 11 .000 0 0
19 Joe Zewe       20-10  3  5 11 29 .103 1 0           6-4  1  2  4  8 .125 0 0
9 Kenji Treschuk    19-11  4  1  9 23 .174 0 0           6-4  1  1  3  7 .143 0 0
10 David Walters    20-18  1  3  5 21 .048 1 0           6-5  1  0  2  7 .143 1 0
13 Markku Viitanen   18-17  2  0  4 11 .182 0 0           6-6  2  0  4  4 .500 0 0
3 Gabe Bernstein    20-17  1  1  3 13 .077 0 0           6-4  0  0  0  5 .000 0 0
27 Mike Lindemann    19-2  1  1  3 10 .100 0 0           6-1  0  0  0  1 .000 0 0
12 Brian Tully     13-0  1  0  2  7 .143 0 0           2-0  0  0  0  2 .000 0 0
16 Pasi Karppinen    16-13  1  0  2  6 .167 0 0           4-3  1  0  2  1 1.000 0 0
8 Jeff Chambers    19-12  0  2  2 15 .000 0 0           6-4  0  0  0  3 .000 0 0
15 David Gray      11-9  0  1  1  4 .000 0 0           3-2  0  0  0  2 .000 0 0
22 Anthony Calvano   20-20  0  1  1  0 .000 0 0           6-6  0  1  1  0 .000 0 0
7 Hiro Oka       5-0  0  1  1  0 .000 0 0           1-0  0  0  0  0 .000 0 0
2 Grady Renfrow    12-5  0  1  1  0 .000 0 0           4-2  0  0  0  0 .000 0 0
29 Matt Novchich    19-18  0  0  0  0 .000 0 0           6-5  0  0  0  0 .000 0 0
21 Alan Fleischer    7-1  0  0  0  0 .000 0 0            -
5 Paul Omekanda    12-6  0  0  0  0 .000 0 0           3-1  0  0  0  0 .000 0 0
1 Eric Earnhardt    4-2  0  0  0  0 .000 0 0           3-1  0  0  0  0 .000 0 0
  Total............... 20   29 34 92 260 .112 9 0           6   11 11 33 74 .149 1 0
  Opponents........... 20   34 33 101 219 .155 10 1           6   16 16 48 62 .258 5 1

                    OVERALL                        CONFERENCE
               |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---|       |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---|
## Name         GP-GS  Min. GA GAAvg Svs  Pct W L T Sho    GP-GS  Min. GA GAAvg Svs  Pct W L T Sho
-----------------------------------------------------------------------    -----------------------------------------------
29 Matt Novchich    19-17 1637:16 25 1.37 58 .699 9 6 0  3    6-5  427:16 12 2.53 16 .571 1 2 0  0
1 Eric Earnhardt    4-2  188:29  9 4.30  7 .438 0 3 0  0    3-1  112:44  4 3.19  3 .429 0 2 0  0
  Total............... 20  1825:45 34 1.68 68 .667 9 9 0  3    6   540:00 16 2.67 19 .543 1 4 0  0
  Opponents........... 20  1825:45 29 1.43 101 .777 9 7 0  5    6   540:00 11 1.83 31 .738 4 1 0  1

         OVERALL                                   CONFERENCE

SHOTS BY PERIOD    1st 2nd OT OT2 OT3  Total              SHOTS BY PERIOD    1st 2nd  Total
-------------------- --- --- --- --- ---  -----              -------------------- --- ---  -----
Penn State.......... 124 133  0  3  0 -  260              Penn State..........  37 37 -  74
Opponents...........  96 117  4  2  0 -  219              Opponents...........  34 28 -  62

GOALS BY PERIOD    1st 2nd OT OT2 OT3  Total              GOALS BY PERIOD    1st 2nd  Total
-------------------- --- --- --- --- ---  -----              -------------------- --- ---  -----
Penn State..........  11 17  0  1  0 -  29              Penn State..........  6  5 -  11
Opponents...........  14 20  0  0  0 -  34              Opponents...........  8  8 -  16

SAVES BY PERIOD    1st 2nd OT OT2 OT3  Total              SAVES BY PERIOD    1st 2nd  Total
-------------------- --- --- --- --- ---  -----              -------------------- --- ---  -----
Penn State..........  30 35  3  0  0 -  68              Penn State..........  12  7 -  19
Opponents...........  45 56  0  0  0 -  101              Opponents...........  15 16 -  31

ATTENDANCE SUMMARY         PSU     OPP              ATTENDANCE SUMMARY         PSU     OPP
---------------------------------------------------              ---------------------------------------------------
Total....................     7333     9029              Total....................     2441     3999
Dates/Avg Per Date.......    7/1048    7/1290              Dates/Avg Per Date.......    3/814    3/1333
Neutral Site #/Avg.......    6/889                    Neutral Site #/Avg.......     0/0


Combined Team Statistics


             2003 Penn State Men's Soccer
      Penn State Combined Team Statistics (as of Nov 16, 2003)
                  All games

 RECORD:        OVERALL   HOME    AWAY    NEUTRAL
 ALL GAMES........... ( 9-10- 1) ( 5- 2- 0) ( 0- 6- 1) ( 4- 2- 0)
 CONFERENCE.......... ( 1- 5- 0) ( 1- 2- 0) ( 0- 3- 0) ( 0- 0- 0)
 NON-CONFERENCE...... ( 8- 5- 1) ( 4- 0- 0) ( 0- 3- 1) ( 4- 2- 0)
 DATE      OPPONENT       W/L  SCORE ATTEND
 ------------  -------------------- ---  ----- ------
 Aug 29, 2003 vs UCLA          L  2-5   350
 Aug 31, 2003 at Cal State Fullerton  L  0-2   931
 Sep 05, 2003 vs Bradley University  W   2-1   175
 Sep 07, 2003 vs Tulsa        W O2 3-2   250
 Sep 12, 2003  BOSTON COLLEGE    W   2-1  2338
 Sep 13, 2003  HARTWICK COLLEGE   W   2-1  1003
 Sep 19, 2003 at Akron         L  0-1  1022
 Sep 21, 2003  ST. BONAVENTURE   W   2-0  1008
 *Oct 02, 2003  NWU         W   3-1   526
 *Oct 05, 2003  WISCONSIN       L  0-1  1087
 *Oct 12, 2003 at Ohio State       L  1-3   730
 Oct 16, 2003 vs MARYLAND        L  0-1  2369
 *Oct 19, 2003 at Michigan State     L  3-4   745
 *Oct 26, 2003  MICHIGAN        L  2-4   828
 Oct 29, 2003  LEHIGH        W   1-0   543
 Nov 05, 2003 at Villanova Wildcats   L  0-2   457
 *Nov 08, 2003 at Indiana        L  2-3  2524
 Nov 13, 2003 vs Michigan State    W   2-1    -
 Nov 14, 2003 vs Northwestern     W   1-0  2188
 Nov 16, 2003 at Indiana        T O3 1-1  2620

 TEAM STATISTICS          PSU     OPP
 ---------------------------------------------------
 SHOT STATISTICS..........
  Goals-Shot attempts....    29-260    34-219
  Goals scored average...     1.43     1.68
  Shot pct...............     .112     .155
  Shots/Game.............     13.0     10.9
  Assists................      34      33
 CORNER KICKS.............      83      95
 PENALTY KICKS............     0-0     1-1
 PENALTIES................
  Fouls..................     347     275
  Yellow cards...........      29      32
  Red cards..............      1      0
 ATTENDANCE...............
  Total..................     7333     9029
  Dates/Avg Per Date.....    7/1048    7/1290
  Neutral Site #/Avg.....    6/889

 ## PLAYER        GP  G  A Pts Sh Shot% GW PK-ATT
 -----------------------------------------------------------
 20 Chad Severs      19  7  3 17 48 .146 2 0-0
 11 Brian Devlin     20  4  6 14 23 .174 2 0-0
 18 Simon Omekanda    20  3  8 14 50 .060 3 0-0
 19 Joe Zewe       20  3  5 11 29 .103 1 0-0
 9 Kenji Treschuk    19  4  1  9 23 .174 0 0-0
 10 David Walters     20  1  3  5 21 .048 1 0-0
 13 Markku Viitanen    18  2  0  4 11 .182 0 0-0
 3 Gabe Bernstein    20  1  1  3 13 .077 0 0-0
 27 Mike Lindemann    19  1  1  3 10 .100 0 0-0
 12 Brian Tully      13  1  0  2  7 .143 0 0-0
 16 Pasi Karppinen    16  1  0  2  6 .167 0 0-0
 8 Jeff Chambers     19  0  2  2 15 .000 0 0-0
 15 David Gray      11  0  1  1  4 .000 0 0-0
 22 Anthony Calvano    20  0  1  1  0 .000 0 0-0
 7 Hiro Oka        5  0  1  1  0 .000 0 0-0
 2 Grady Renfrow     12  0  1  1  0 .000 0 0-0
 29 Matt Novchich     19  0  0  0  0 .000 0 0-0
 21 Alan Fleischer     7  0  0  0  0 .000 0 0-0
 5 Paul Omekanda     12  0  0  0  0 .000 0 0-0
 1 Eric Earnhardt     4  0  0  0  0 .000 0 0-0
  Total............... 20 29 34 92 260 .112 9 0-0
  Opponents........... 20 34 33 101 219 .155 10 1-1


               |-GOAL AVERAGE-| |-SAVES-|
 ## GOALTENDERS      GP Minutes GA  Avg Sv  Pct W L T Sho
 ---------------------------------------------------------------------
 29 Matt Novchich     19 1637:16 25 1.37 58 .699 9 6 0  3
 1 Eric Earnhardt     4 188:29  9 4.30  7 .438 0 3 0  0
  Total............... 20 1825:45 34 1.68 68 .667 9 9 0  3
  Opponents........... 20 1825:45 29 1.43 101 .777 9 7 0  5


 GOALS BY PERIOD    1st 2nd OT OT2 OT3  Total
 -------------------- --- --- --- --- ---  -----
 Penn State..........  11 17  0  1  0 -  29
 Opponents...........  14 20  0  0  0 -  34

 SHOTS BY PERIOD    1st 2nd OT OT2 OT3  Total
 -------------------- --- --- --- --- ---  -----
 Penn State.......... 124 133  0  3  0 -  260
 Opponents...........  96 117  4  2  0 -  219

 SAVES BY PERIOD    1st 2nd OT OT2 OT3  Total
 -------------------- --- --- --- --- ---  -----
 Penn State..........  30 35  3  0  0 -  68
 Opponents...........  45 56  0  0  0 -  101

 CORNER KICKS BY PRD  1st 2nd OT OT2 OT3  Total
 -------------------- --- --- --- --- ---  -----
 Penn State..........  38 44  0  1  0 -  83
 Opponents...........  49 45  0  1  0 -  95

 FOULS BY PERIOD    1st 2nd OT OT2 OT3  Total
 -------------------- --- --- --- --- ---  -----
 Penn State.......... 176 166  3  2  0 -  347
 Opponents........... 148 124  2  1  0 -  275