Penn State Tennis
Ohio State vs Penn State

Feb 15, 2017 at
Live Match Update

  Penn State   Ohio State  
 
0
 
4
   

#1 SINGLES   1     2     3   Notes
Mikael Torpegaard, Ohio State
6
6
Order of finish: 2
C. De La Bassetiere, Penn State
3
3

#2 SINGLES   1     2     3   Notes
JJ Wolf, Ohio State
7
6
Order of finish: 3
Christian Lakoseljac, Penn State
6
1

#3 SINGLES   1     2     3   Notes
Hugo Di Feo, Ohio State
6
6
Order of finish: 1
C. Antonopoulos, Penn State
2
3

#4 SINGLES   1     2     3   Notes
Herkko Pollanen, Ohio State
6
5
Aws Laaribi, Penn State
2
3

#5 SINGLES   1     2     3   Notes
Martin Joyce, Ohio State
Marc Collado, Penn State

#6 SINGLES   1     2     3   Notes
Kyle Seelig, Ohio State
Ben Lieb, Penn State


#1 DOUBLES   1     2     3   Notes
Mikael Torpegaard/Herkko Pollanen, Ohio State
6
Order of finish: 1
C. De La Bassetiere/Christian Lakoseljac, Penn State
1

#2 DOUBLES   1     2     3   Notes
Martin Joyce/Hugo Di Feo, Ohio State
3
Aws Laaribi/Ben Lieb, Penn State
3

#3 DOUBLES   1     2     3   Notes
Matt Mendez/Hunter Tubert, Ohio State
6
Order of finish: 2
Gabriel Nemeth/C. Antonopoulos, Penn State
2


Match Notes

Generated on 2/15/2017